logo    Jádrové vrtáky do kovu  HSS, Cobalt a TCT vrtáky   Profesionální, kvalitní jádrové vrtáky a magnetické vrtačky pro průmyslové vrtání kovových materiálů 

>>  JÁDROVÉ VRTÁNÍ <<

 

 

 

 

>> MAGNETICKÉ VRTAČKY <<

 

Magnetická vrtačka

 

BRUSKY A LEŠTIČKY

 

Váš námět, vaše připomínka:

Napište nám názor

 

Výdejní místo - osobní odběr

DIFF s.r.o.

Trnkova 3069/117l

628 00 Brno

Tel:     +420 533 039 094

: obchod@jadrove-vrtaky.cz

Otevírací doba:

PO - PA   7:30 - 15:30


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Zákazník svou objednávkou stvrzuje, že se seznámil s následujícími podmínkami:

     1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti DIFF s.r.o., se sídlem Boettingrova 2759/46, 636 00 Brno, IČ: 27699285, DIČ: CZ27699285, zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 52951 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s  ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jeho zákazníky (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.jadrove-vrtaky.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Ceny na internetovém obchodu jsou aktuální ceny v Kč pro koncového uživatele a jsou zobrazeny včetně DPH. Zákazníka vyrozumíme prostřednictvím emailu o přijetí objednávky, pokud uvede správně kontaktní údaje. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.

 1. Registrace

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Dle těchto údajů jsou vystavovány doklady, a proto jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Kupující nesmí umožnit využívat uživatelský účet dalším osobám.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. Objednávka, uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy.

Objednávky podané přes internetový obchod jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě vyloženě stanoveno jinak. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží – druh a počet (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Na objednávce je informace o nákladech spojených s dopravou a způsobem platby. Kupující má možnost před odesláním objednávky opravit chyby vzniklé při vyplnění objednávky. Prodávající považuje ty údaje po odeslání objednávky za správné. Prodávající po obdržení objednávky neprodleně potvrdí přijetí této objednávky na adresu elektronické pošty kupujícího.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (telefonicky, písemně).

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

      4.Platební podmínky a doprava

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • hotově, na provozovně při odběru zboží na adrese Trnkova 3069/117L, 628 00 Brno
 • na dobírku, hotově při doručení zboží
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 209158685/0300 - zboží bude odesláno ihned po připsání částky na účet

Společně s cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti či platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

V případě platby převodem na účet je kupující povinen uhradit platbu předem, závazek kupujícího je splněn připsáním platby na účet prodávajícího. Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu.

Prodávající vystaví kupujícímu na základě kupní smlouvy daňový doklad – fakturu, která bude předána při předání zboží, v případě platby převodem bude zaslána i elektronicky na kontaktní email.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Dopravné:

 • při hodnotě objednávky do 1 499 Kč bez DPH
  • ČP balík do ruky - 175 Kč s DPH
  • PPL - 175 Kč s DPH
  • DPD - 175 Kč s DPH
 • při hodnotě objednávky nad 1 500 Kč bez DPH nebude účtováno dopravné a balné. Prodávající se zavazuje zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případné další poplatky spojené s dodáním zboží.
 1. Zrušení objednávky

Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy ustanovením § 1829 odst.1 Občanského zákoníku do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení musí být prokazatelně doručeno prodávajícímu do 14 dnů od převzetí zboží na adresu prodávajícího.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být vráceno prodávajícímu do 14 dnů od zaslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že kupující nesplní povinnost, uvedenou v předchozí větě, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny zboží za každý den prodlení, maximálně do výše kupní ceny výrobku. Smluvní pokutu lze započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a pokud možno v původním obalu.

Ve lhůtě 14 dnů od vrácení zboží je prodávající oprávněn přezkoumat, zda zboží není poškozeno. V případě nepoškozeného zboží je prodávající povinen do 7 dnů po skončení lhůty na přezkoumání zboží vrátit kupní cenu zboží, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. V případě vrácení zboží na provozovně prodávajícího a přezkoumání nepoškozeného zboží, je prodávající oprávněn vyplatit kupní cenu hotově.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně opotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku na vrácení kupní ceny kupujícího.

Zrušení objednávky ze strany dodavatele je možné z technických důvodů, nepředvídatelných okolností apod. O důvodech zrušení a možných řešeních bude zákazník neprodleně vyrozuměn prostřednictvím elektronické pošty, popř. telefonicky.

 1. Přeprava a dodání zboží

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 1. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v předchozím článku obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu tří měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvanácti měsíců od převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

 1. Další práva a povinnosti

Kupující se stává vlastníkem zboží po zaplacení celé kupní ceny zboží.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé zásahem třetích osob do internetového obchodu.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@jadrove-vrtaky.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující je povinen uvádět své osobní údaje správně a pravdivě a v případě změny osobních údajů o tom neprodleně informovat prodávajícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 1. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 1. Doručování

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 1. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

Tyto Obchodní podmínky platí pro internetový obchod www.jadrove-vrtaky.cz v této podobě, v den odeslání objednávky kupujícím.

Odesláním objednávky kupující souhlasí s ustanovením obchodních podmínek v platném znění v den odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou – návrhem kupní smlouvy je kupující vázán.

V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

Kontaktní údaje na prodávajícího: adresa pro doručování – Trnkova 3069/117L, 628 00 Brno, adresa elektronické pošty: obchod@jadrove-vrtaky.cz, tel: 545 231 177.

 

V Brně dne 24.5.2018

NTRkYm